COVID-19 Info | WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021
COVID-19 Maatregelen in België
 
Als gevolg van de epidemiologische situatie in België zijn voor de periode van 19 oktober tot 19 november 2020 nieuwe regels toegepast. Op basis van de COVID-19 barometer staat het hele land op alarmniveau 4, wat een zeer hoog niveau van alertheid vereist.
 
Meer informatie over de huidige maatregelen is te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
 
 
COVID-19 Procedure van de organisator
 
Om de verspreiding van het coronavirus tijdens de eerste WRC rally in België in te dammen en te voorkomen, heeft de organisator van WRC Renties Ypres Rally Belgium een strikt actieplan opgesteld.
 
Het actieplan is een stapsgewijze procedure die verplicht is voor alle betrokken partijen - de deelnemende teams met inbegrip van de crewleden, het organisatieteam, de officials (met inbegrip van de FIA-afgevaardigden), de WRC-promotor, de WRC TV-ploeg, alle leveranciers die toegang moeten krijgen tot de rallylocatie (verschillende evenementengerelateerde locaties zoals Service Park, HQ, administratieve controles, scrutineering, mediacentrum en mediazone).
 
Stap voor stap procedure:
 
1. Vul de COVID-19 preventievragenlijst in op https://forms.gle/HQXSu8DpY6xgBKv28
 
2. Teammanager/verantwoordelijke om de lijst van teamleden te bevestigen (de lijst ter bevestiging wordt door de Organisator toegestuurd).
 
3. Namen en foto's in de vragenlijst worden ingevoerd in het accreditatiesysteem en elke persoon zal een e-mail ontvangen met een persoonlijke QR-code. Het persoonlijke e-mailadres in de database van de vragenlijst is nodig om de persoonlijke QR-code te ontvangen.
 
4. Elke persoon is verplicht om een negatieve SARS-CoV-2 virus test (PCR) uit te voeren in het thuisland of het land van vertrek niet eerder dan 96u voor het vertrek en om een elektronisch of papieren bewijs te hebben in de Engelse taal op de plaats van binnenkomst in België.
 
5. Na aankomst in België dient iedereen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur na aankomst, een SARS-CoV-2-virustest te doen. Belgen moeten de test minstens 24 uur voor hun aankomst in de rallylocatie doen. Testfaciliteiten zijn beschikbaar in Ieper (open vanaf 14 november) en in Spa (enkel open op Tue 17 november).
!!! De test moet aangekocht worden via onze website www.ypresrally.com. De betalingsmethode en het boeken van de geschikte tijdsspanne zijn beschikbaar in hetzelfde systeem. Zie de instructies hieronder.
 
6. De persoon moet in zelfisolatie blijven van het nemen van de test tot het ontvangen van het negatieve resultaat dat bevestigt dat de persoon niet geïnfecteerd is. Het resultaat van de test zal worden meegedeeld aan het mobiele telefoonnummer dat in de vragenlijst is opgegeven en zal naar verwachting de ochtend na het afnemen van de test aankomen. Het is zeer belangrijk dat het telefoonnummer dat in de vragenlijst is opgegeven, correct is. De testpartner zal de resultaten ook delen met teammanagers en medisch personeel van de Anti-COVID Unit in het geval dat er behoefte is aan medische ondersteuning. Als u uw resultaat niet binnen 24 uur na het testen krijgt, neem dan contact op met uw Team Manager, die op zijn beurt contact opneemt met Covid-19 Manager Tom Espeel, mobiel nummer: +32 474 97 19 35
In geval van een positief testresultaat moet de persoon zich onmiddellijk melden bij Quarantaine (Chief Medical Officer) en de instructies van de plaatselijke vertegenwoordiger van de dienstdoende gezondheidsdienst opvolgen: Covid-19 Manager Tom Espeel, mobiel nummer: +32 474 97 19 35.
 
7. Zodra de Organisator informatie heeft ontvangen van de testpartner dat het testresultaat negatief is, wordt de QR-code die per e-mail naar elke geregistreerde persoon is gestuurd, geactiveerd en kan hij/zij het gebied van de Rally Venue betreden met de QR-code op het scherm van uw telefoon of badge.
 
8. Vooraleer de Rally Venue te betreden, moet de persoon het Accreditatiecentrum (adres Ter Waarde 1, Ieper) bezoeken, zijn/haar ID voorleggen en de afgedrukte accreditatiepas ontvangen. Vanaf dan heeft de persoon toegang tot het Rally Park en kan hij/zij zich verplaatsen door de QR-code te tonen aan de controlezones.
 
Hoe kan men online een SARS-CoV-2 virus test bestellen en reserveren?
- Reserveer de test online via onze website (www.ypresrally.com, binnenkort online)
- Kies de gewenste dag en het gewenste aantal uren (2 uur);
- Bestel en betaal de test online;
- Na de betaling ontvangt u per e-mail een bevestigingsbrief in PDF met uw geboekte datum en tijdsspanne;
- Breng deze PDF mee naar het COVID TEST CENTRE.