Pers | WRC Ardeca Ypres Rally Belgium 2022

MEDIA ACCREDITATIE

Omdat de Ardeca Ypres Rally Belgium een manche is van het FIA Wereldkampioenschap Rally, volgen we strikt de richtlijnen en procedures voor media accreditaties bepaald door de FIA. Volg de onderstaande instructies correct en zorgvuldig. Zorg dat alle vereiste informatie aan de juiste persoon en op het juiste adres is afgeleverd. Het niet correct volgen van de procedure zal de aanvraagprocedure vertragen en mogelijk voor een afwijzing zorgen. Ardeca Ypres Rally Belgium beschouwt een "Media Pass" als een werkinstrument dat uitsluitend gebruikt mag worden door leden van de pers. In geen enkel geval zullen reclamebureaus, public relations agentschappen of gelijkaardige bedrijven en organisaties geaccrediteerd worden als media. Ardeca Ypres Rally Belgium zal ook geen accreditaties toestaan aan vertegenwoordigers (persverantwoordelijken of anderen) van sponsors, leveranciers, teams, deelnemers, enz.

ACCREDITATIE CRITERIA

Alle accreditatie-aanvragen zullen beoordeeld en desgevallend goedgekeurd worden door de FIA Media Delegate (Vera Dussausaye vdussausaye@fia.com) conform de volgende principes en procedures:

- Respecteren van de deadline voor de accreditatie-aanvraag
- Voldoen aan alle vereiste voorwaarden van de procedure
- Zich engageren om te publiceren over de Ardeca Ypres Rally Belgium
- Voldoen aan de criteria inzake oplage en kwaliteit

Alle internationale media moeten verwijzen naar de Accreditation Guidelines voor het FIA World Rally Championship 2022. Dit document is te vinden op de website van de FIA.

Media accreditatie deadlines:

Opening accreditatie-aanvragen:: 20 juni 2022

Sluiting accreditaties voor nationale media:  19 juli 2022

Sluiting accreditaties voor internationale media: 1 augustus  2022

Media accreditatie procedure:

Accreditatie-aanvragen voor nationale, in België gevestigde media moeten via dit online formulier gedaan worden. Documenten kunnen gemaild worden naar de Nationale Press Officer: hugo.vanopstal@ypresrally.com

• Internationale media (nieuws- en fotoagentschappen, geschreven pers, websites) van buiten België, maar ook nationale persagentschappen, moeten hun aanvraag indienen via het FIA AMS platform: http://wrc.ams.fia.com/.

Media die een aanvraag indienen moeten een formele opdrachtbevestiging uploaden getekend door de Hoofdredacteur van de publicatie of het agentschap, samen met bewijzen van recente publicaties van journalistiek werk of fotowerk van de persoon op wiens naam de accreditatie wordt ingediend.

• Internationale radio en TV moeten hun aanvraag indienen bij de WRC Promoter: accreditation@wrc.com

• Mediapersoneel van teams die deelnemen aan de Ardeca Ypres Rally Belgium moeten hun aanvraag indienen bij de WRC Promoter: accreditation@wrc.com

INTERNATIONALE MEDIA

Vertegenwoordigers van de internationale media zullen rechtstreeks door de FIA geaccrediteerd worden. Gelieve de Accreditation Guidelines voor het FIA World Rally Championship 2022 te volgen. Dit document kan gevonden worden op de website van de FIA. Alle internationale aanvragen van publicaties, agentschappen en websites voor rally-per-rally of permanente accreditaties moeten online gebeuren. Wie voor de eerste keer accrediteert zal zich eerst moeten registreren alvorens er een accreditatie kan worden aangevraagd. De online toepassing kan geraadpleegd worden op de website van de FIA. 

Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, zal een Accreditation Agreement bijgevoegd worden bij de bevestigings email. Zorg ervoor dat elke aanvrager dit document bij zich heeft wanneer hij of zijn de documenten komt ophalen. Gelieve te noteren dat er GEEN ENKELE ACCREDITATIE ZAL WORDEN UITGEREIKT ZONDER DEZE GETEKENDE DOCUMENTEN.

RADIO, TV EN ELECTRONISCHE MEDIA

Radio, televisie en andere elektronische media moeten hun aanvraag voor een accreditatie indienen uiterlijk op maandag 1 augustus 2022

Contact: accrediation@wrc.com

 

MEDIA BOOK 2022

 

Click here to download

 

 

Nationale Pers Officier
Hugo Van Opstal
National Press Officer
mob: +32 (0)477 37 68 68
e-mail: hugo.vanopstal@ypresrally.com

 

Media Accreditaties & Persruimte
Media Centre
Novotel Ieper Centrum
Sint Jacobsstraat 15
8900 Ypres (Belgium)
tel: +32 (0)56 89 43 92
e-mail: media@ypresrally.com

 


 

 

Ypresrally